RSS
A A A K

Status prawny

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Dobczycach jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Dobczyce, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

  1. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych;
  2. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
  3. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  4. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia patriotyzmu i wartości uniwersalnych;
  5. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
    przedszkola;
  6. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  7. Wspomaga rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia obowiązku szkolnego.


Opublikował: Barbara Kołodziej
Publikacja dnia: 15.01.2014
Podpisał: Barbara Kołodziej
Dokument z dnia: 15.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 037