RSS
A A A K

Statut

Statut Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXVI/218/93 z dnia 17.05.1993 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów przedszkoli samorządowych.

Statut Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach

Zgodnie z art. 42 ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz.U.2004.256.2572.) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.Opublikował: Barbara Kołodziej
Publikacja dnia: 27.01.2014
Podpisał: Barbara Kołodziej
Dokument z dnia: 15.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 189